Breadcrumb

Podatki

Podatki

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Podatki

Podatki

 • Symbol

  Name of the request

 • EPD-19

  Wniosek EPD-19

  Wniosek/wycofanie wniosku o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku
  Aktualizacja wniosku 16 grudnia 2021 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-16

  Oświadczenie EPD-16

  Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem
  Aktualizacja formularza: 1 lipca 2022 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-17

  Wniosek ZUS ER-17

  Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy
  Aktualizacja formularza: 13 grudnia 2021 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EPD-18

  Wniosek ZUS ER-18

  Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z pomniejszeniem/ bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
  Aktualizacja formularza: 11 lutego 2022 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS