Breadcrumb

Za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego

Urodziło Ci się dziecko? Przysposobiłeś lub przyjąłeś na wychowanie dziecko? Sprawdź, czy możesz skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski.

Kiedy przysługuje zasiłek

 • Gdy urodzi Ci się dziecko.
 • Gdy przyjmiesz dziecko w wieku do ukończenia (7 roku życia lub dziecko wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia przez nie 10 roku życia) na wychowanie i wystąpisz do sądu  o jego przysposobienie, albo  przyjmiesz dziecko na wychowanie w tym wieku w ramach rodziny zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Kto może skorzystać z zasiłku

Czas trwania zasiłku

Zasiłek przysługuje w wymiarze do:

 • 32 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się jedno dziecko,
  • przyjąłeś jedno dziecko na wychowanie
 • 34 tygodni, jeśli:
  • urodziło Ci się dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie,
  • przyjąłeś równocześnie dwoje lub więcej dzieci  na wychowanie.

Jak skorzystać z zasiłku

 • w całości – jedno z rodziców,
 • równocześnie – oboje rodzice. Np. w tym samym czasie wykorzystujecie po 16  lub 17 tygodni, czyli łącznie cały jego wymiar (32 lub 34  tygodnie),
 • na zmianę – oboje. Wtedy dzielicie się 32 lub 34 tygodniami, maksymalnie w 4 częściach.

Jak podzielić zasiłek

Możecie go podzielić maksymalnie na 4 części liczone w tygodniach następujących po sobie.

Każda z tych części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

 • pierwszej części, która przy urodzeniu jednego dziecka nie może być krótsza niż 6 tygodni, a gdy przyjmiesz dziecko na wychowanie - nie krótsza niż 3 tygodnie;
 • ostatniej części, jeśli jest krótsza niż 8 tygodni.

Ważne!

Możecie część zasiłku (do 16 tygodni) zostawić na później i wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym wasze dziecko skończy 6 lat. Tę część możecie podzielić maksymalnie na 2 części – np. po 8 tygodni.

Rezygnacja z zasiłku

Z zasiłku może zrezygnować w każdym czasie tylko pracownik za zgodą pracodawcy.  

Jeśli w ciągu 21 dni po porodzie lub przyjęciu dziecka na wychowanie zadeklarowałaś, że będziesz korzystała z zasiłku macierzyńskiego przez rok bez przerwy, to możesz zrezygnować z całości lub części okresu, za który  przysługuje ci zasiłek (jeśli trwał odpowiednio co najmniej 3, 6, lub 8 tygodni) i powrócić do pracy.

O niewykorzystaną część lub całość zasiłku może wystąpić pracownik – ojciec dziecka. Może on również zrezygnować z tego zasiłku,

Pisemne wnioski w sprawie  rezygnacji z zasiłku i  w sprawie udzielenie urlopu rodzicielskiego musicie złożyć w terminie nie krótszym  niż 21 dni przed rozpoczęciem pracy lub skorzystaniem z tego urlopu.

Z zasiłku na tych zasadach może korzystać również osoba, która nie jest pracownikiem. Wniosek o jego wypłatę musi złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku, a wniosek o rezygnację z niego – przed terminem, od którego chce zrezygnować z pobierania zasiłku.

Jak łączyć zasiłek z pracą

Jesteś pracownikiem i korzystasz z zasiłku? Możesz w tym czasie pracować maksymalnie na pół etatu u pracodawcy, który udzielił ci urlopu. Wówczas wysokość zasiłku będzie proporcjonalnie niższa w stosunku do wymiaru czasu pracy.

Jeśli pobierasz zasiłek i pracujesz, to czas korzystania z urlopu rodzicielskiego przedłuża się odpowiednio do okresu wykonywania pracy i wymiaru czasu tej pracy.

W takiej sytuacji całkowity czas  wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć:

 • 64 tygodni – przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,
 • 68 tygodni - przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.