Breadcrumb

Zarząd Zakładu

Zarząd Zakładu

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Dorota Bieniasz

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Orzecznictwa Lekarskiego
 • Departamentem Prewencji i Rehabilitacji
 • Departamentem Świadczeń Międzynarodowych i Wsparcia Rodzin
 • Departamentem Świadczeń Emerytalno-Rentowych
 • Departamentem Zasiłków

oraz Naczelnym Lekarzem Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Paweł Jaroszek

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Finansów
 • Departamentem Rachunkowości
 • Departamentem Kontroli Płatników Składek
 • Departamentem Realizacji Dochodów
 • Departamentem Ubezpieczeń i Składek

oraz Głównym Inspektorem Kontroli Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań.

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów 

 • Sławomir Wasielewski

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Cyberbezpieczeństwa
 • Departamentem Eksploatacji Aplikacji
 • Departamentem Infrastruktury Informatycznej
 • Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych
 • Departamentem Rozwoju Systemów Wewnętrznych
 • Departamentem Zarządzania IT
 • Departamentem Relacji z Klientami

oraz Centrum Informatyki i Centrum Kontaktu Klientów ZUS.

Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Mariusz Jedynak

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Zarządzania Nieruchomościami
 • Departamentem Administracyjnym
 • Departamentem Zarządzania Dokumentacją i Poligrafią
 • Departamentem Zamówień Publicznych
 • Departamentem Legislacyjno-Prawnym