Breadcrumb

Zamawianie analiz i prac naukowo-badawczych

Zamawianie analiz i prac naukowo-badawczych

ZUS zamawia analizy i prace naukowo-badawcze z zakresu prewencji wypadkowej. Dotyczą one w szczególności analizy wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz omówienia zagrożeń występujących w środowisku pracy. Prace są zamawiane zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

Wnioski wynikające z zamówionych opracowań są podstawą do:

  • określenia kierunków działań prewencyjnych prowadzonych przez ZUS,
  • przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń organizowanych przez ZUS,
  • opracowania materiałów informacyjnych.

Zobacz: Dotychczasowe analizy i prace naukowo-badawcze

Podstawa prawna