Breadcrumb

Biogram Monika Wąs konferencja Kraków

Biogram Monika Wąs konferencja Kraków

MONIKA WĄS

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej (historia) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (administracja), przygotowuje dysertację doktorską poświęconą Sanguszkom z Gumnisk w dobie autonomicznej. Uczestniczyła w projekcie Narodowego Centrum Kultury „Staże w instytucjach kultury”.
W ramach współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa opracowywała biogramy do „Wirtualnego archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie w latach 1939 - 1956”. W krakowskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonywała obowiązki referenta do spraw rozliczeń kont płatników składek, a następnie koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji. Prowadziła szkolenia dla pracowników w ramach projektu „Prosto z ZUS”. Obecnie pracuje w Biurze ds. Mediów Uniwersytetu Pedagogicznego. Jej zainteresowania są związane z historią (statystyka historyczna, elity intelektualne w XIX wieku, historia dzieciństwa), praktycznymi aspektami nauczania i wychowania oraz efektywną komunikacją (upraszczanie komunikacji zgodnie ze standardem prostej polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, digital marketing i social media). 

8 marca 2018 środa
9.00−11.30

Warsztaty. Edukacja szkolna

MONIKA WĄS fota Kraków

 

zdjęcie