Breadcrumb

Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Solidarnościowy

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021

Od 1 stycznia 2019 r. jako płatnik składek opłacający składki na Fundusz Pracy masz obowiązek opłacać dodatkowo składki na Fundusz Solidarnościowy (FS). Do 21 grudnia 2019 r. fundusz ten nosił nazwę Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Do składek na FS stosujesz zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że składkę opłacasz za te same osoby, za które opłacasz składkę na Fundusz Pracy. Naliczasz ją od tej samej podstawy wymiaru, która obowiązuje dla składek na Fundusz Pracy. 

Stopę procentową składki na Fundusz Solidarnościowy (FS) określa ustawa budżetowa. W 2021 r. wynosi ona 1,45 proc. podstawy jej wymiaru. Składka na FS jest finansowana przez Ciebie jako płatnika składek. 

Składki na FS obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy, które wynoszą 1,00 proc. podstawy wymiaru. Wykazujesz je w łącznej kwocie (1,00 proc. + 1,45 proc.) w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)