Breadcrumb

Kierowanie pacjenta na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS

Kierowanie pacjenta na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

dobrze wiecie jaką pomocą w procesie leczenia naszych pacjentów jest rehabilitacja. Wcześnie prowadzona znacznie przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje turnusy rehabilitacyjne, program rehabilitacji leczniczej realizuje również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład realizuje rehabilitację
w systemie:

 • ambulatoryjnym (narząd ruchu, układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie),
 • stacjonarnym (narząd ruchu, układ krążenia, układ oddechowy, schorzenia psychosomatyczne, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, oraz narząd głosu).

WAŻNE

Z programu rehabilitacji ZUS może skorzystać osoba która :

 •  jest zagrożona utratą zdolności do pracy lub jest niezdolna do pracy, ale jest szansa, że ją odzyska po rehabilitacji,
 •  jest  ubezpieczona w ZUS,
 • pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne lub rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Jak można skierować pacjenta na rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS?

Na każdym etapie leczenia pacjenta wystawiając wniosek o rehabilitację leczniczą za pomocą:

 1. Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE) - w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA),
 2. wypełniając formularz skierowania pobrany ze strony internetowej ZUS,
 3. dowolnego formularza. Pamiętaj jednak, że wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko,
  2. PESEL,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię - czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Zwróć uwagę, że w przypadku wystawiania wniosku na rehabilitację leczniczą ZUS:

 • za  pomocą platformy PUE – wniosek trafia do właściwej placówki ZUS drogą elektroniczną,
 • ręcznie – wniosek wraz z dokumentacją medyczną pacjent musi złożyć w placówce ZUS.

Najprostszą formą kierowania na rehabilitację leczniczą ZUS, do której Was szczególnie zachęcamy, to wypełnienie wniosku o rehabilitację leczniczą ZUS w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na PUE.

Dlaczego ta forma kierowania na rehabilitację leczniczą ZUS jest najbardziej przyjazna?

Wystawiając skierowanie w trakcie wystawiania e-ZLA wszelkie dane pacjenta są automatycznie uzupełniane, a wniosek o rehabilitację przesyłany jest drogą elektroniczną bezpośrednio do ZUS. Skraca to czas poświęcony na jego wystawianie, zapobiega ewentualnym pomyłkom oraz przyspiesza proces kierowania na rehabilitację.

Podczas wystawiania e-ZLA za pomocą PUE w niektórych przypadkach aplikacja – analizując  czas trwania niezdolności do pracy oraz charakter schorzenia - podpowiada nam aby skierować pacjenta na rehabilitację leczniczą.

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 1

Jeśli uznamy, że nasz pacjent wymaga rehabilitacji akceptujemy wyświetlony komunikat, a aplikacja uruchomi interaktywny wniosek o rehabilitację leczniczą częściowo uzupełniony danymi pacjenta.

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 2

Po uzupełnieniu  pozostałych wymaganych pól, i po sprawdzeniu przez system ich poprawności, wniosek  należy zapisać,

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 3

a następnie wysłać do ZUS.

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 4

Prawidłowe wysłanie wniosku zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem.

W przypadku kiedy system nie proponuje nam wystawienia skierowania na rehabilitacje leczniczą, a uważamy, że pacjenta należy na nią skierować, możemy wystawić skierowanie na rehabilitację wyszukując odpowiedni formularz PR-4.

Z bocznego menu w zakładce ”Dokumenty i wiadomości” wybieramy „dokumenty robocze”,

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 5

wybieramy opcję „Utwórz nowy”,

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 6

następnie wybieramy „Wniosek ZUS PR-4. Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS” i wybieramy opcję „Utwórz dokument”.

kierowanie pacjnenta na rehabilitację przez PUE - rysunek nr 7

Uruchomi to interaktywny wniosek o rehabilitację leczniczą częściowo uzupełniony danymi pacjenta. Dalszy proces wystawiania wniosku o rehabilitację przebiega analogicznie.

W ostateczności  skierowanie możemy wypełnić korzystając z interaktywnego druku PR-4 dostępnego na stronach internetowych ZUS  lub wypełnić ręcznie pamiętając o zamieszczeniu we wniosku imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL, adresu zamieszkania i numer telefonu, rozpoznania medycznego w języku polskim oraz informacji, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.

Wypełniając dowolny formularz skierowania lub pobrany ze strony internetowej ZUS formularz ZUS PR-4, poinformuj pacjenta, że powinien dostarczyć go wraz z dokumentacją medyczną do placówki ZUS.

Po otrzymaniu wniosku o rehabilitację leczniczą placówka ZUS wyznaczy termin badania przez lekarza orzecznika, który wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS. W każdym przypadku poinformuj pacjenta, że otrzyma wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika.

Więcej szczegółowych informacji na temat rehabilitacji leczniczej prowadzonej w ramach prewencji rentowej przez ZUS można znaleźć na stronach internetowych Zakładu.