Breadcrumb

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów wyrobów medycznych

Jeśli miałeś wypadek przy pracy lub stwierdzono u Ciebie chorobę zawodową, to możemy zwrócić część poniesionych przez Ciebie kosztów leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych i zakupu wyrobów medycznych.

Ważne!
Abyś mógł skorzystać z refundacji, musisz mieć ubezpieczenie wypadkowe.

Jakie warunki należy spełnić

Stomatologia i szczepienia ochronne

Możemy zwrócić Ci koszty świadczeń, które nie są refundowane na podstawie odrębnych przepisów (np. z Narodowego Funduszu Zdrowia).

Leczenie stomatologiczne i szczepienia ochronne powinny być wykonane przez placówkę bądź lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wyroby medyczne

Możemy zwrócić Ci koszty zakupu wyrobów medycznych, które wymienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pdf 223 kb). Źródło: "Lex Omega" Wolters Kluwer Polska

Ważne!
​​​​​​​Zwracamy Ci koszty w części określonej w tym rozporządzeniu jako „Wysokość udziału własnego”. Określono ją w procentach, wysokość możliwego zwrotu kosztów liczy się od kwoty podanej w kolumnie „Limit finansowania ze środków publicznych”.

Przykład
Barbara Kowalska po wypadku przy pracy musiała kupić ortezę. Kupiła ją za 3000 zł. W rozporządzeniu limit dotyczący tego typu ortezy określono na 2500 zł, a udział własny na 10%. Barbara otrzymała 2250 zł od Narodowego Funduszu Zdrowia, a my możemy zwrócić 250 zł. 

Jak otrzymać zwrot kosztów

Stomatologia i szczepienia ochronne

Złóż w placówce ZUS formularz PR-1 - Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych

Dokument musi podpisać lekarz.

Dołącz:

  • protokół powypadkowy – jeśli miałeś wypadek w pracy i byłeś zatrudniony na umowę o pracę,
  • kartę wypadku – jeśli miałeś wypadek w pracy i pracowałeś na innej podstawie niż umowa o pracę,
  • decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku choroby zawodowej.

Lekarz orzecznik ZUS skieruje Cię do placówki bądź lekarza, który wykona odpowiednią usługę medyczną.

Wyroby medyczne

Złóż w placówce ZUS formularz PR-2 Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych

Dołącz:

  • protokół powypadkowy – jeśli miałeś wypadek w pracy i byłeś zatrudniony na umowę o pracę,
  • kartę wypadku – jeśli miałeś wypadek w pracy i pracowałeś na innej podstawie niż umowa o pracę,
  • decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku choroby zawodowej,
  • fakturę lub rachunek,
  • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Pokrycie kosztów badania na zawartość alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

Jeśli podejrzewasz, że podczas wypadku w pracy Twój pracownik był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, możesz skierować go na badania, żeby to potwierdzić.

Kto płaci za badania

Pracownik

Pracownik ponosi koszty badań, jeżeli był nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

ZUS

W pozostałych przypadkach koszty badań możemy Ci zwrócić na Twój wniosek.

Jakie dokumenty trzeba złożyć

Podstawa prawna