Breadcrumb

Navigation Menu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Lublinie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Lublinie

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w dwóch budynkach: przy ul. Tomasza Zana 36 oraz ul. Tomasza Zana 38A.  

Budynek przy ul. Tomasza Zana 36

W sali obsługi klientów w budynku przy ul. Tomasza Zana 36 załatwisz sprawy emerytalno-rentowe i zasiłki pogrzebowe.

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku przy ul. Tomasza Zana 36 i 38 A jest wyznaczonych siedem miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy ul. Tomasza Zana 36. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu  znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego.

Budynek przy ul. Tomasza Zana 38A

W sali obsługi klientów w budynku przy ul. Tomasza Zana 38A są obsługiwani płatnicy składek, osoby ubezpieczone, lekarze oraz osoby, które starają się o zasiłki lub je pobierają. W tej sali nie obsługujemy spraw zasiłków pogrzebowych -  są one obsługiwane w sali w budynku przy ul. Tomasza Zana 36.

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku przy ul. Tomasza Zana 36 i 38A jest wyznaczone 7 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się przy ul. Tomasza Zana 38A (od strony ulicy). Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze budynku, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu  znajduje się na parterze budynku, na wprost wejścia głównego.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Białej Podlaskiej

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Białej Podlaskiej w budynku przy ul. Sadowej 23.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem, od strony ul. Nowej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku od ul. Sadowej 23. Wejście jest na poziomie chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w salach obsługi klientów zorganizowanych na dwóch poziomach budynku. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się na pierwszy poziom na parterze wejściem od ul. Sadowej 23. Aby dostać się na drugi poziom, skorzystaj z dźwigu osobowego. Dźwig znajduje się obok stanowiska pracownika ochrony, który pomoże Ci w obsłudze urządzenia. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu wymiany windy. Wewnątrz obu sal obsługi nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, na parterze.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Kraśniku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Kraśniku w budynku przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3a.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Popiełuszki jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Ks. J. Popiełuszki. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Lubartowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Lubartowie w budynku przy ul. Lipowej 6.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu od strony zachodniej budynku ZUS jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

  Drugie miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnością jest wyznaczone obok pochylni.

  Aby skorzystać z miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, wjedź od ul. Lipowej.

   

  Wejście do budynku

  Do budynku prowadzą dwa wejścia: od strony wschodniej i południowej. Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony południowej. Przy wejściu od strony południowej znajduje się pochylnia. Natomiast wejście od strony wschodniej jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu, ponieważ są tam schody i nie ma ułatwień takich jak: winda lub pochylnia. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku od strony południowej nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. Drzwi wejściowe od strony wschodniej otwierają się automatycznie, ale nie dostaniesz się nimi z poziomu chodnika.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Drzwi wewnątrz budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony lub pracownicy sali. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na wprost głównego wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Łukowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Łukowie w budynku przy ul. Wyszyńskiego 56.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed wejściem do budynku jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnością. Na pobliskim parkingu, w odległości około 30 metrów od wejścia do budynku ZUS są wyznaczone kolejne dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Wyszyńskiego. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Puławach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Puławach w budynku przy ul. Lubelskiej 20B.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Lubelskiej 20B. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi na drodze od wejścia do sali otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na wprost stanowisk obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Radzyniu Podlaskim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Radzyniu Podlaskim w budynku przy ul. Armii Krajowej 22-32.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Armii Krajowej 22-32 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku głównym wejściem przy ul. Armii Krajowej 22-32. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. Klienci z niepełnosprawnością, zgłaszający się na komisje lekarskie, mogą skorzystać z platformy pionowej do przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Łęcznej

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Łęcznej w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5 .

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się wzdłuż ul. Obrońców Pokoju.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku od ul. Obrońców Pokoju 5.

  Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali nie otwierają się automatycznie. Aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi, naciśnij dzwonek, który znajduje się przy wejściu. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu  znajduje się obok sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Opolu Lubelskim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Opolu Lubelskim w budynku przy ul. Piłsudskiego 12. W budynku mieści się także urząd skarbowy oraz sąd rejonowy.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Piłsudskiego 12 są wyznaczone dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Przy wejściu do budynku znajdują się schody. Nie ma żadnych ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchu takich jak: winda lub pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w pokojach biurowych znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze.

  Na parterze są dwa pokoje obsługi klientów. W jednym pokoju są obsługiwane osoby, które starają się o zasiłki lub je pobierają. W drugim pokoju możesz załatwić sprawy emerytalno-rentowe.

  Na pierwszym piętrze jest jeden pokój przeznaczonych do obsługi spraw płatników składek, osób ubezpieczonych i lekarzy.

  W budynku znajdują się utrudnienia takie jak: progi, wąskie ciągi komunikacyjne, schody, brak windy, drzwi z klamkami.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

  Ważne! Budynek Biura Terenowego w Opolu Lubelskim nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższymi placówkami ZUS, w których bez trudności możesz załatwić sprawę są:

  • Inspektorat w Kraśniku, ul. Ks. J. Popiełuszki 3A,
  • Inspektorat w Puławach, ul. Lubelska 20B.  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Parczewie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Parczewie w budynku przy ul. Plac Wolności 7.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Plac Wolności 7 nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Parking ogólnodostępny jest usytuowany wzdłuż ul. Plac Wolności, ok. 50 m od budynku oraz przy ul. Bema. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się z tyłu budynku od ul. Żabiej, w pobliżu wejścia z pochylnią.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do sali obsługi klientów z tyłu budynku, wejściem od strony dziedzińca wewnętrznego, od ul. Żabiej 2, która jest boczną ul. Józefa Bema. Przy wejściu znajduje się pochylnia. Na budynku przy wejściu głównym od ul. Plac Wolności jest zamieszczony znak wózka inwalidzkiego, a przy nim tablica, na której znajdziesz informację, gdzie znajduje się podjazd.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe od ul. Żabiej nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Drzwi na drodze od wejścia do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy sali obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, obok pokoi biurowych, w części budynku, do którego dostęp mają tylko pracownicy. Aby dostać się do toalety, zwróć się do pracownika sali obsługi klientów o pomoc w otwarciu drzwi, które są zabezpieczone kodem dostępu. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania przejścia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Rykach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Rykach, w budynku przy ul. Słowackiego 5A.

   

  Miejsca parkingowe

  Po prawej stronie wejścia do budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku znajduje się od ulicy Słowackiego. Wejście jest zorganizowane z poziomu parkingu dla niepełnosprawnych.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi może pomóc Ci pracownik sali obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

  Po lewej stronie od wejścia znajduje się sala obsługi klientów, do której prowadzą drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Znajduje się po lewej stronie wyjścia z sali obsługi klientów.