Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 1. za 1 miesiąc - 10,36 zł
 2. za 2 miesiące - 20,63 zł
 3. za 3 miesiące - 31,05 zł
 4. za 4 miesiące - 41,32 zł
 5. za 5 miesięcy - 51,71 zł
 6. za 6 miesięcy - 61,98 zł
 7. za 7 miesięcy - 72,38 zł
 8. za 8 miesięcy - 82,72 zł
 9. za 9 miesięcy - 93,08 zł
 10. za 10 miesięcy - 103,39 zł
 11. za 11 miesięcy - 113,67 zł
 12. za 12 miesięcy - 124,10 zł
 13. za 13 miesięcy - 134,41 zł
 14. za 14 miesięcy - 144,75 zł
 15. za 15 miesięcy - 155,07 zł
 16. za 16 miesięcy - 165,39 zł
 17. za 17 miesięcy - 175,79 zł
 18. za 18 miesięcy - 186,08 zł
 19. za 19 miesięcy - 196,46 zł
 20. za 20 miesięcy - 206,76 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. nr 89, poz. 968 i nr 154, poz. 1788, z 2004 r. nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. nr 85, poz. 725.