Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dofinansowanie pobytu w żłobku – można już składać wnioski

Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru  żłobków i klubów dziecięcych (link do strony zewnętrznej) albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu  dziennych opiekunów (link do strony zewnętrznej). Dziecko musi być wpisane do tego rejestru lub wykazu przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W tym celu trzeba przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na dziecko, na które ZUS nie przyznał rodzinnego kapitału opiekuńczego. Na dane dziecko, za ten sam okres, można otrzymać albo dofinansowanie, albo rodzinny kapitał opiekuńczy.

Wniosek do dofinansowanie można złożyć do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,  portal Emp@tia albo swój bank, jeśli uruchomi taką usługę.

Dofinansowanie to maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic lub opiekun ponosi za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie co miesiąc przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy czy zatrudniającego opiekuna dziennego lub na rachunek bankowy opiekuna dziennego w przypadku, gdy ten prowadzi działalność na własny rachunek.

O  dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna mogą ubiegać się obywatele Ukrainy.

Więcej informacji o dofinansowaniu pobytu w żłobku

Więcej informacji dla obywateli Ukrainy.