Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS i Urząd Dozoru Technicznego zawarły umowę o współpracy

Celem umowy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Urzędem Dozoru Technicznego jest współpraca na rzecz ograniczenia wypadków przy pracy oraz kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy dla pracowników obsługujących urządzenia techniczne.

– Cieszę się z nawiązania współpracy. Nasze instytucje mają jasno określony obszar wspólnego zainteresowania. Urząd pełni zadania inspekcyjne, certyfikacyjne, szkoleniowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w codziennym życiu i w pracy. Z kolei zadaniem ZUS jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa socjalnego. W tym celu prowadzimy między innymi prewencję wypadkową nakierowaną na utrzymanie zdolności do pracy – powiedziała prof. Gertruda Uścińska.

– Jest to kolejny krok w kierunku budowania komplementarnego bezpieczeństwa publicznego w Polsce – powiedział dr inż. Andrzej Ziółkowski.

Porozumienie zakłada wspólne prowadzenie projektów popularyzujących bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w pracy. Obie instytucje będą także organizować kampanie społeczne i wymieniać się doświadczeniami, między innymi w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i rozwoju e‑usług.

podpisanie porozumienia ZUS - UDT