Breadcrumb

Komunikaty

Informacja o zmianach funkcji w programie Płatnik

28 kwietnia 2018 r. w programie Płatnik przywrócona zostanie możliwość generowania dokumentu płatniczego dla opłacania składek pobieranych przez ZUS jedną wpłatą na numer rachunku składkowego płatnika składek.

Podczas tworzenia dokumentu płatniczego w programie Płatnik, dokument zostanie automatycznie uzupełniony o:

  • numer rachunku składkowego pobrany z kartoteki płatnika,
  • nazwę skróconą płatnika składek pobraną z kartoteki płatnika,
  • numer rachunku bankowego nadawcy, jeśli został wprowadzony do kartoteki płatnika,
  • sumę kwot składek do zapłaty z deklaracji rozliczeniowej,

dodatkowo

  • podana zostanie informacja o kwocie należności z tytułu składek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy na koncie płatnika jest zaległość i płatnik chce ją opłacić łącznie z bieżącymi składkami.   

Wraz z opublikowaniem nowych pakietów aktualizacyjnych nr 139/140  zostanie zakończony okres przejściowy dla pracy programu Płatnik na komputerach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi bez .NET Framework w wersji minimum 4.0. Przed kolejną wysyłką dokumentów zalecamy aktualizację systemu operacyjnego, tak aby komunikacja elektroniczna z ZUS przebiegała bez zakłóceń. Wymagania systemowe dla programu Płatnik podaliśmy w Podręczniku administratora i na stronie internetowej: http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/co-nowego/wymagania-sprzetowe