Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 lipca 2014 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

AW

00244780024500

BG

60980456098050

BI

11096481109650

BJ

78837317883731

BJ

7883744

7883750