Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

BA

3961340

 3961350

BF

1008526

 1008550

BF

1008575

  1008575

BF

9522980

 9523000

BG

8285705

 8285725

BG

9054401

9054425

BH

0781167

 0781167

BI

 0403761

 0403775