Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lipca 2015 r. o kradzieży, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Zgodnie z art. 55 ust 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) - lekarze zobowiązani są do zawiadamiania terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała druki zaświadczeń lekarskich, o każdym przypadku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży druków zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA). Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:   

        Seria

Numery

od

do

AE

6268751

6268775

BA

                   2828601

2828625

BB

                   0811351

0811375

BB

2046726

2046850

BF

1963003

1963025

BG

5135026

5135050

BH

5631026

5631100

BJ

4831351

4831375

BJ

5167758

5167775

BJ

7977526

7977625

BK

3219119

3219125

BK

7187560

7187575

BK

9492175

9492200

BL

5353001

5353025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią i numerami BK 0528006 - 0528025 wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 grudnia 2014 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach uznaje się za ważne.