Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

AB

  5191601 5191626

AB

 5191630  5191630 

AB

  5191633  5191633

AB

 5191637 5191637 

AB

 51916445191644 

AB

5191648  5191648

AU

8717839

 8717839

AU

8717844

 8717844

AU

 8717846

 8717846

BG

 0730526

 0730550

BG

 0730851

 0730875

BI

 6023955

 6023955

BI

 6023959

 6023975

BI

 6122407

 6122425