Breadcrumb

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 sierpnia 2018 r. o kradzieży, zniszczeniu, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery

od

do

AA

635778

635850

AU

9307396

9307396

AZ

5556078

5556078

AZ

5556174

5556174

BI

8974173

8974173

BM

4454701

4454701

BO

3248533

3248533

BO

3897176

3897200

BR

5336281

5336281

BS

1797268

1797275