Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy w sprawie formularza ZUS ZLA

Lekarze, posiadający bloczki formularzy według wzoru innego niż wskazany poniżej, powinni dokonać ich wymiany - w dowolnej placówce ZUS - na  formularze obowiązujące.


Wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, który powinien być stosowany po 31 grudnia 2013 r.

________________________________

1 Dz. U. z 2012 r. poz. 78, ze zm.