Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat dla płatników składek korzystających z usług centrum certyfikacji Mobicert

informujemy, że pliki z dokumentami ubezpieczeniowymi przekazane do ZUS od 7.11.2013 i później podpisane przy użyciu certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez MobiCert nie spełniają wymogów weryfikacji podpisu elektronicznego i jako takie nie są przyjmowane  przez ZUS.

Certyfikaty te również nie mogą być wykorzystane do autoryzacji i identyfikacji w ramach usług Platformy Usług Elektronicznych (m.in. rejestracja, logowanie, podpisywanie dokumentów).

W celu utrzymania zdolności do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS płatnicy, którzy dotąd korzystali z certyfikatów wystawionych przez centrum MobiCert mają do wyboru:

  • dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS http://pue.zus.pl/ :
    • Platforma dostępna jest bez potrzeby pobierania z ZUS dedykowanego oprogramowania i umożliwia podpisywanie wysyłanych dokumentów ubezpieczeniowych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP.
    • Służąca do wysyłki w PUE dokumentów aplikacja e-Płatnik jest dostępna dla płatników składek rozliczających do 100 ubezpieczonych.
  • zakupić w jednym z pozostałych centrów certyfikacji nowe zestawy do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych. Aktualną listę podmiotów kwalifikowanych znaleźć można w serwisie https://www.nccert.pl/

Szczegółowe informacje w tym zakresie zapewnia Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Kontakt: 22 56 01 600 z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Skype: zus_centrum_obslugi_tel; e-mail: cot@zus.pl

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Art.47a.,
  2. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 262), Art. 3 i 10,
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz.U. Nr 128, Poz. 1094), §8, Art. 2 i 3.