Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat dla wytwórców oprogramowania interfejsowego

Przypominamy, że zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wytwórcy oprogramowania interfejsowego zobowiązani są do aktualizacji wersji swojego oprogramowania analogicznie do zmian w oprogramowaniu komunikacyjnym ZUS. W przypadku oprogramowania interfejsowego do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych, dotyczy to w szczególności dostosowań wynikających ze zmian struktury dokumentów KEDU. Wszelkie zmiany w tym zakresie publikowane są na bieżąco na stronie BIP ZUS.

Informujemy, że Wytwórcy którzy nie aktualizowali wersji swojego oprogramowania pomimo zmian wprowadzonych w KEDU – dokumenty ubezpieczeniowe od 2019 r. mają na to czas do 31.12.2023. Po tej dacie oprogramowania, które nie były aktualizowane od 2019 r, zostaną usunięte z listy oprogramowania interfejsowego, które przeszły pomyślnie testy akceptacyjne.