Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2023 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2023 r. wynoszą odpowiednio:

 1. 57 923,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 4536,50 zł – od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.,
 • 4713,50 zł – od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.,
 • 4987,00 zł – od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.,
 • 4904,10 zł – od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.,
 • 5036,50 zł – od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
 1. 107 571,40 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 8424,90 zł – od 1 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.,
 • 8753,60 zł – od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.,
 • 9261,60 zł – od 1 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.,
 • 9107,50 zł – od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r.,
 • 9353,50 zł – od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.