Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie kwoty miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego

Na podstawie art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 388 i 1641) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2024 r. kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia wyrównawczego wynosi 3415,50 zł.