Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 1. za 1 miesiąc - 10,20 zł
 2. za 2 miesiące - 20,31 zł
 3. za 3 miesiące - 30,56 zł
 4. za 4 miesiące - 40,67 zł
 5. za 5 miesięcy - 50,90 zł
 6. za 6 miesięcy - 61,00 zł
 7. za 7 miesięcy - 71,24 zł
 8. za 8 miesięcy - 81,42 zł
 9. za 9 miesięcy - 91,61 zł
 10. za 10 miesięcy - 101,76 zł
 11. za 11 miesięcy - 111,88 zł
 12. za 12 miesięcy - 122,15 zł
 13. za 13 miesięcy - 132,29 zł
 14. za 14 miesięcy - 142,47 zł
 15. za 15 miesięcy - 152,63 zł
 16. za 16 miesięcy - 162,79 zł
 17. za 17 miesięcy - 173,02 zł
 18. za 18 miesięcy - 183,15 zł
 19. za 19 miesięcy - 193,37 zł
 20. za 20 miesięcy - 203,50 zł

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. nr 89, poz. 968 i nr 154, poz. 1788, z 2004 r. nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. nr 85, poz. 725.