Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2020 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2020 r. wynoszą odpowiednio:

 1. 43 187,90 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 3452,20 zł - od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 3639,10 zł - od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.,
 • 3732,10 zł - od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
 • 3517,20 zł - od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.,
 • 3618,30 zł - od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
 1. 80 205,20 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 6411,10 zł - od 1 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,
 • 6758,20 zł - od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.,
 • 6931,00 zł - od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.,
 • 6531,90 zł - od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.,
 • 6719,70 zł - od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.