Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

a. 844,45 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
b. 648,13 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

a. pielęgnacyjnego - 206,76 zł miesięcznie,
b. dla sierot zupełnych - 388,62 zł miesięcznie;

3. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

a. 557,91 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b. 418,46 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c. 474,25 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.