Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:
  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r. wynosi 3206,20 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2018 r. wynosi 5954,30 zł.