Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty...

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2017 r.:

 1. kwoty dodatków do emerytury lub renty wynoszą:
  1. 209,59 zł - dla dodatku za tajne nauczanie, 
  2. 209,59 zł - dla dodatku kombatanckiego
  3. 209,59 zł - dla dodatku pielęgnacyjnego,
  4. 393,93 zł - dla dodatku dla sierot zupełnych;
 2. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
 1. za 1 miesiąc - 10,51 zł,
 2. za 2 miesiące - 20,91 zł,
 3. za 3 miesiące - 31,48 zł,
 4. za 4 miesiące - 41,88 zł,
 5. za 5 miesięcy - 52,41 zł,
 6. za 6 miesięcy - 62,83 zł,
 7. za 7 miesięcy - 73,36 zł,
 8. za 8 miesięcy - 83,85 zł,
 9. za 9 miesięcy - 94,34 zł,
 10. za 10 miesięcy - 104,80 zł,
 11. za 11 miesięcy - 115,21 zł,
 12. za 12 miesięcy - 125,79 zł,
 13. za 13 miesięcy - 136,24 zł,
 14. za 14 miesięcy - 146,72 zł,
 15. za 15 miesięcy - 157,18 zł,
 16. za 16 miesięcy - 167,64 zł,
 17. za 17 miesięcy - 178,19 zł,
 18. za 18 miesięcy - 188,63 zł,
 19. za 19 miesięcy - 199,14 zł,
 20. za 20 miesięcy - 209,59 zł;
 1. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:
 1. za 1 miesiąc - 10,51 zł,
 2. za 2 miesiące - 20,91 zł,
 3. za 3 miesiące - 31,48 zł,
 4. za 4 miesiące - 41,88 zł,
 5. za 5 miesięcy - 52,41 zł,
 6. za 6 miesięcy - 62,83 zł,
 7. za 7 miesięcy - 73,36 zł,
 8. za 8 miesięcy - 83,85 zł,
 9. za 9 miesięcy - 94,34 zł,
 10. za 10 miesięcy - 104,80 zł,
 11. za 11 miesięcy - 115,21 zł,
 12. za 12 miesięcy - 125,79 zł,
 13. za 13 miesięcy - 136,24 zł,
 14. za 14 miesięcy - 146,72 zł,
 15. za 15 miesięcy - 157,18 zł,
 16. za 16 miesięcy - 167,64 zł,
 17. za 17 miesięcy - 178,19 zł,
 18. za 18 miesięcy - 188,63 zł,
 19. za 19 miesięcy - 199,14 zł,
 20. za 20 miesięcy - 209,59 zł;
 1. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
 1. 565,53 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 2. 424,18 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 3. 480,73 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba;
 1. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych wynosi: 402,72 zł.