Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r.:

 1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:
  1. 1029,80 zł miesięcznie – emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  2. 772,35 zł miesięcznie – renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
 2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
  1. pielęgnacyjnego – 215,84 zł miesięcznie,
  2. dla sierot zupełnych – 405,67 zł miesięcznie;
 3. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
  1. 582,38 zł – dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  2. 436,82 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  3. 495,06 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.