Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

 1. za 1 miesiąc – 10,82 zł;
 2. za 2 miesiące – 21,53 zł;
 3. za 3 miesiące – 32,42 zł;
 4. za 4 miesiące – 43,13 zł;
 5. za 5 miesięcy – 53,97 zł;
 6. za 6 miesięcy – 64,70 zł;
 7. za 7 miesięcy – 75,55 zł;
 8. za 8 miesięcy – 86,35 zł;
 9. za 9 miesięcy – 97,15 zł;
 10. za 10 miesięcy – 107,92 zł;
 11. za 11 miesięcy – 118,64 zł;
 12. za 12 miesięcy – 129,54 zł;
 13. za 13 miesięcy – 140,30 zł;
 14. za 14 miesięcy – 151,09 zł;
 15. za 15 miesięcy – 161,86 zł;
 16. za 16 miesięcy – 172,64 zł;
 17. za 17 miesięcy – 183,50 zł;
 18. za 18 miesięcy – 194,25 zł;
 19. za 19 miesięcy – 205,07 zł;
 20. za 20 miesięcy – 215,84 zł.