Breadcrumb

Komunikaty

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2013 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 1. 30 661,20 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

  -

  2457,20 zł   -   

  od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

  -

  2583,30 zł   -

  od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

  -

  2618,10 zł   -

  od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

  -

  2528,80 zł   -

  od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

  -

  2556,20 zł   -     

  od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 2. 56 941,30 zł -  co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

-

4563,30 zł -

od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r.

-

4797,40 zł -

od 1 marca 2013 r. do 31 maja 2013 r.

-

4862,10 zł -

od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

-

4696,30 zł -

od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

-

4747,30 zł -

od 1 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240, 786, 960 i 1036.