Breadcrumb

Komunikaty

Możliwe ograniczenie w przesyłaniu Z-3, Z-3a, Z-3b

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS mogą występować ograniczenia w przesyłaniu:

  • Z-3 (Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników),
  • Z-3a (Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych),
  • Z-3b (Zaświadczenie płatnika składek dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych).

Podczas weryfikacji wypełnionego poprawnie dokumentu może pojawić się informacja o błędzie. W zakładce „Uwagi i błędy” taki błąd nie będzie opisany, ale dokumentu nie można wysłać do ZUS.

Trwają prace nad przywróceniem poprawnego działania funkcji. Naprawa jest planowana na 10 grudnia br.

Do tego czasu Z-3, Z-3a, Z-3b można złożyć elektronicznie jako załącznik do pisma ogólnego POG.

Formularze:

są dostępne na www.zus.pl lub w formie papierowej.