Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Od 01 marca 2009 r. - zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność i jednocześnie wykonujących pracę nakładczą

Od 1 marca 2009 r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy nakładczej i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba wykonująca pracę nakładczą i prowadząca równocześnie działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeśli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Osoba ta może być dobrowolnie objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu wykonywania pracy nakładczej.

Pobierz plik: Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność i jednocześnie wykonujących pracę nakładczą - od 1 marca 2009 r. (pdf, 68,2 KB)