Breadcrumb

Komunikaty

Ograniczenie w dostępie do niektórych wniosków na PUE ZUS po południu 25 listopada 2022 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych na portalu PUE ZUS, 25 listopada od 15:00 do 19:00 mogą wystąpić problemy z dostępnością wniosków:

 • Z-10 - Oświadczenie do wniosku o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • Z-12 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy,
 • Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • Z-15B - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny,
 • ZAM - Wniosek o zasiłek macierzyński,
 • ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,
 • ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres,
 • ZAS-26 - Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 • ZAS-33 - Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka,
 • ZAS-36 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
 • ZAS-39 - Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie,
 • ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy,
 • ZAS-55 - Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy,
 • ZAS-59 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego,
 • ZNp-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne,
 • ZUR - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego,
 • ZZD - Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy.

W tym czasie będzie możliwe korzystanie z portalu PUE ZUS oraz pozostałych wniosków dostępnych na portalu.

Przepraszamy za utrudnienia.