Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 15 maja 2014 r.

Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Pobierz plik pdf: Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów w związku z wejściem w życie nowych przepisów od 15 maja 2014 r. (pdf, 171 KB).