Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Rozpoczęcie działalności - preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pobierz plik: Rozpoczęcie działalności - preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne (pdf, 111 KB)