Breadcrumb

Unia Europejska Fundusze

Unia Europejska Fundusze

logo Funduszy Europejskich

Projekty z FE - Perspektywa Finansowa 2014-2020

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla projektu ZUS – II Oddział Warszawa

4 lutego 2019 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25  podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga Północ przy ul. 11 Listopada 15A w Warszawie”  nr POIS.01.03.01-00-0119/17 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 13 448 059,73 PLN.
Wysokość dofinansowania  11 424 577,77 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: wrzesień 2021 r.