Breadcrumb

Komunikaty

Unieważnienie zaświadczenia o niezaleganiu

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nr 210671ZN24/0000111  z 16.01.2024 r. jest nieważne.