Breadcrumb

Komunikaty

Zaprzestajemy wsparcia Windows Server 2008 dla obsługi programu Płatnik

W najbliższym wydaniu Dokumentacji Administratora system Windows Server 2008  zostanie usunięty z listy systemów operacyjnych wymaganych dla programu Płatnik w wersji 10.02.002.

Nie będzie on również wymieniony w wymaganiach systemowych i sprzętowych dla programu Płatnik

System ten nie jest już wspierany przez producenta i nie spełnia obowiązujących standardów bezpieczeństwa, w tym zastosowania protokołu TLS 1.2.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym 28 lutego 2020 r. program Płatnik używa do komunikacji elektronicznej z ZUS wyłącznie protokołu TLS 1.2.