Breadcrumb

Bieżące wyjaśnienie komórek merytorycznych Zakładu

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2011 r. dla ojca przysposabiającego dziecko

Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Pobierz plik: Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2011 r. dla ojca przysposabiającego dziecko (pdf, 117 KB)