Breadcrumb

Wypłata gwarantowana

Wypłata gwarantowana

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Wypłata gwarantowana

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WSKAZANIE OSOBY UPOSAŻONEJ

Opis:

Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej - innej niż członek rodziny
Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

Formularz:

Pobierz plik"OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA O WYRAŻENIU ZGODY NA WSKAZANIE OSOBY UPOSAŻONEJ.pdf" 186 kB
Aby wypełnić i wydrukować formularz
na komputerze, skorzystaj z pliku
Wypełnij i wydrukuj”.
Najpierw zapisz go na komputerze, a
potem wypełnij w programie Adobe
Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.

Przeglądarki internetowe (np. Chrome,
Edge, Safari, Internet Explorer) nie
zapewniają odpowiedniej walidacji i
dostępności formularzy.

 

 

zdjęcie ilustracyjne, uśmiechnieta kobieta z długimi ciemnymi włosami Zaloguj do PUE