Breadcrumb

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe

  • Symbol

    Name of the request

  • PL-USA 1

    Zaświadczenie PL-USA 1

    Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a USA
    Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

— 10 Items per Page
11 - 11 of 11.