Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Absencja chorobowa i zasiłki z ubezpieczeń społecznych I-IV 2019 r.

W okresie styczeń-kwiecień 2019 r. w Rejestrze Zaświadczeń Lekarskich (wg stanu bazy na dzień 07.05.2019 r.) zarejestrowano 9,2 mln zaświadczeń lekarskich* o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 102,9 mln dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny).

W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. obserwujemy spadek liczby dni absencji chorobowej o 2,8%, a liczby zaświadczeń lekarskich o 1,1%.

* W przypadku gdy ubezpieczony był zatrudniony u kilku pracodawców jednocześnie i lekarz wystawił odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy w tym samym wymiarze i przypadającej w tym samym okresie przyjmuje się tylko jedno zaświadczenie..

absencja chorobowa i zasiłki z ubezpieczeń społecznych styczeń-kwiecień 2019