Ścieżka nawigacji

Aktualności

Bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia odbyły się w każdym województwie, dzięki czemu objęły swoim zakresem obszar całego kraju. W szkoleniach wzięło udział 3 046 osób.

Program szkolenia został przygotowany przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i obejmował najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych, w tym pracy na wysokości, pracy w wykopach oraz przy liniach energetycznych.

Celem szkolenia była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
  • wyrobienie nawyku prawidłowego reagowania na zagrożenia w sytuacjach nieprzewidzianych,
  • zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i obserwacji, otwartość na BHP,
  • świadomość znaczenia bezpieczeństwa w pracy i życiu prywatnym.

Szkolenia zorganizowane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 ze zm.).