Ścieżka nawigacji

Aktualności

Gala wręczenia nagród w konkursie „OTWARTE DRZWI”

Główną ideą konkursu „Otwarte Drzwi” jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką niepełnosprawności oraz popularyzacja wiedzy w obszarze wyznaczania kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Co roku uczelnie z całej Polski nadsyłają kilkadziesiąt prac, spośród których wybierane są te, które cechują się najlepszym warsztatem metodologicznym i precyzyjnym ujęciem tematu. Istotnym kryterium przy ocenie prac jest również praktyczna użyteczność badań.
Gala odbędzie się w centrali ZUS (ul. Szamocka 3,5, Warszawa), 18 grudnia 2017 r. o godz. 11.00.

Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci udziału: tel. 22 50 55 271; e-mail: dpi_sekretariat@pfron.org.pl.

Serdecznie zapraszamy