Ścieżka nawigacji

Aktualności

Główny punkt odniesienia to bezpieczeństwo socjalne

Prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że samo pojęcie zabezpieczenia społecznego jest bardzo różnie definiowane i regulowane w ramach polityk krajowych, jak i na arenie międzynarodowej. Nie ma tu uniwersalnych i jednoznacznych regulacji. Ale, jak dodała, głównym punktem odniesienia dla wszystkich regulacji jest bezpieczeństwo socjalne i odniesienie do Konwencji nr 102. Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.

Polskie ustawodawstwo mówi o tych samych 8 ryzykach co Konwencja 102, które objęte są systemem zabezpieczenia społecznego. - Ustawodawstwo to gwarantuje wypłatę świadczeń i daje gwarancję świadczeń minimalnych, ale należy zadać pytanie czy spełniamy standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy i Konwencji 102 - mówiła prof. Gertruda Uścińska.

A minimalne standardy MOP to m.in. 40 proc. stopy zastąpienia pensji emeryturą w przypadku przeciętnego ubezpieczonego. W tym kontekście prezes ZUS mówiła o potrzebie pewnych zmian prawnych, ale i funkcjonalnych polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. - Musimy przedyskutować tak ważną kwestię bezpieczeństwa socjalnego, które możemy osiągnąć spełniając wszystkie standardy Konwencji 102 - podsumowała prof. Gertruda Uścińska.