Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2019 r. o kradzieży, zniszczeniu, zagubieniu i zaginięciu druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

Seria

Numery od

Numery do

AB

1674009

1674021

AB

1674023

1674025

AD

1803776

1803781

AJ

7049008

7049025

AJ

7049043

7049043

AJ

7049045

7049050

AJ

7049054

7049054

AJ

7049071

7049071

AJ

7049073

7049073

BP

4327174

4327174

BR

7736259

7736259

BR

7736271

7736271

BR

7736317

7736317

BS

3824426

3824450

BS

6204047

6204050

BT

7982998

7983000