Ścieżka nawigacji

Aktualności

Jak wdrożyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK)

W szkoleniu uczestniczyli okręgowi inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspektorzy kontroli płatników składek ZUS.

Uczestników szkolenia powitała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Następnie Paweł Borys, prezes Państwowego Funduszu Rozwoju S.A., przypomniał, że PFR jest instytucją odpowiedzialną za realizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przedstawił zadania, jakie ustawa nałożyła na PFR: ma on stworzyć system ewidencji uczestników PPK i pełnić funkcję instytucji wyznaczonej, tzn. zapewniającej pracodawcy dostęp do oferty PPK bez możliwości odmowy podpisania umowy o zarządzanie z funduszem zdefiniowanej daty, oraz prowadzić kampanię informacyjną.

Później Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, zwrócił uwagę na nowe obowiązki, jakie ustawa nałożyła na PIP. Inspekcja ma kontrolować, czy pracodawca prawidłowo realizuje obowiązek prowadzenia PPK. Przedstawiciel PIP podziękował ZUS i PFR za możliwość przeprowadzenia cyklu szkoleń na temat pracowniczych planów kapitałowych dla inspektorów pracy w całej Polsce.

Następnie moderator szkolenia Paweł Jaroszek, członek Zarządu ZUS, zwrócił się do jego uczestników z prośbą, aby krytycznie ocenili prelegentów. Zaznaczył, że pomoże to zapewnić jak najwyższy poziom kolejnych szkoleń.

Pierwszą prezentację, zatytułowaną „Ekonomiczno-społeczne czynniki wdrażania programu PPK”, przedstawił Dariusz Selak, dyrektor Biura Relacji z Klientami PFR, Portal PPK. Zaprezentował obecne wskaźniki gospodarcze w Polsce oraz korzyści z wprowadzenia PPK dla pracodawców i pracowników. Porównał także PPK z otwartymi funduszami emerytalnymi.

Potem głos zabrała Julianna Jakubowska, ekspert regionalny PPK, która przedstawiła kluczowe założenia programu PPK. Najpierw prelegentka opisała tryb zapisów do PPK. Osoby w wieku 18–55 lat zostaną automatycznie zapisane do programu. Jeżeli będą chciały z niego zrezygnować, będą musiały złożyć odpowiednią deklarację. Z kolei osoby w wieku 55–70 lat będą mogły przystąpić do PPK dobrowolnie, a osoby, które mają powyżej 70 lat nie będą mogły w ogóle należeć do programu.

Ekspert przypomniała, że wpłaty do PPK naliczane są od wynagrodzeń brutto. Wpłata podstawowa pracodawcy będzie wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia brutto, a pracownika – 2 proc. wynagrodzenia brutto. Jeżeli wynagrodzenie pracownika nie przekracza 120 proc. minimalnej płacy, będzie on mógł złożyć deklarację o obniżeniu wpłaty do 0,5 proc. swojego wynagrodzenia. Prelegentka dodała, że uczestnikiem PPK może być każda osoba zatrudniona, która jest objęta ubezpieczeniami społecznymi.

Ustawa przewiduje, że w trakcie oszczędzania, do 60 roku życia, uczestnik programu będzie mógł w każdej chwili wypłacić zgromadzone środki. Jednak zostanie wtedy potrącony podatek od zysków kapitałowych. W szczególnych sytuacjach życiowych (np. ciężka choroba) będzie można wypłacić część zgromadzonych środków bez konieczności ich zwrotu. Pracownik będzie mógł także wypłacić wszystkie zgromadzone środki w sytuacji, gdy przed ukończeniem 45 lat będzie chciał pokryć wkład własny przy kredycie hipotecznym. Będzie musiał jednak zwrócić kwotę wypłaconych środków w ciągu 15 lat.

Następnie Piotr Linke, wicedyrektor Departamentu Finansów Funduszy ZUS, zaprezentował kolejne kroki wdrażania programu PPK w firmie. Podzielił je na 10 zadań do wykonania:

  1. Analiza stanu zatrudnienia i dopasowanie odpowiedniego terminu ustawowego utworzenia PPK (1 lipca 2019 roku, 1 stycznia 2020 roku, 1 lipca 2020 roku, 1 stycznia 2021 roku).
  2. Analiza kosztów.
  3. Powołanie zespołu do przygotowania i wdrożenia PPK w firmie.
  4. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.
  5. Podjęcie negocjacji z reprezentacją pracowników na temat wyboru instytucji finansowej.
  6. Wybór instytucji finansowej.
  7. Podpisanie umów z instytucją finansową.
  8. Czynności w obszarach technologii informacyjnej (IT).
  9. Zmiany w rachunkowości.
  10. Czynności operacyjno-prawne.

Przedostatnie wystąpienie dotyczyło zasad zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przypomniał je Andrzej Okułowicz, naczelnik wydziału w Departamencie Ubezpieczeń i Składek ZUS.

Szkolenie zamknęła prezentacja Moniki Marciniak-Szewczyk, naczelnik wydziału w Departamencie Realizacji Dochodów ZUS. Przedstawiła ona zasady opłacania i rozliczania składek za ubezpieczonych oraz zgłaszania i ewidencjonowania płatników składek.