Ścieżka nawigacji

Aktualności

MF i ZUS na rzecz budowy e-usług

Porozumienie w tej sprawie podpisali 13 marca wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podpisują porozumienie

- Naszym celem jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz wymiana informacji w ramach międzyresortowych usług elektronicznych. Będziemy podejmować wszelkie działania aby pogłębić wzajemną dobrą współpracę w tym zakresie - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

- To niezwykle istotne by instytucje, które obsługują miliony Polaków i z którymi Polacy mają stały kontakt, były przykładem we wprowadzaniu e-usług. Podatki i składki na ubezpieczenia społeczne towarzyszą nam przez całe życie, ważne więc by wprowadzić standard elektronicznej obsługi, która usprawni kontakt obywateli z administracją publiczną - dodała prof. Gertruda Uścińska.

Obok stałej współpracy w zakresie budowy portali e-usług dla klientów zarówno administracji skarbowej, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podpisane porozumienie przewiduje podejmowanie wspólnych działań na polu przetwarzania informacji i przechowywania danych. Służby informatyczne MF i ZUS będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowy oraz funkcjonowania architektury systemów informatycznych.

 

W ojciech Andrusiewicz
Rzecznik Prasowy ZUS