Ścieżka nawigacji

Aktualności

Nowe, uproszczone formularze zasiłkowe

  • wniosek o zasiłek macierzyński – nowy symbol ZAM (zastąpił dotychczasowy ZAS-54),
  • wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego – nowy symbol ZUR (zastąpił ZUS-ZS-WUR-01),
  • wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego – ZAS-23,
  • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat – ZAS-36,
  • zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim – ZAS-15,
  • zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego – nowy symbol ZUM (zastąpił dotychczasowy ZUS-ZS-ZUM-01),
  • oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego – ZAS-26,
  • oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka – ZAS-33,
  • zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania – ZAS-9.

Wszystkie nowe druki znajdziesz w zakładce Wzory formularzy.

Nowe formularze są proste do wypełnienia, a komunikaty i podpowiedzi napisaliśmy zrozumiałym językiem. Druki możesz wypełnić bezpośrednio na swoim komputerze -  skorzystaj z wersji do wypełnienia i wydruku – wystarczy, że na stronie z formularzem wybierzesz opcję WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.

Wszelkie uwagi do nowych formularzy możesz zgłosić do nas mailem - formularze@zus.pl